Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
48.
Decyzja Nr 81/MON z dnia 5 kwietnia 2016 r. zmieniająca decyzję budżetowa na rok 2016
Minister Obrony Narodowej 2016.04.06
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2016.04.06 11:20
Treść aktu: