Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
48.
Decyzja Nr 42/MON z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie uruchomienia I transzy środków na zapomogi dla żołnierzy zawodowych
Minister Obrony Narodowej 2022.03.25
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2022.03.25 10:28
Treść aktu: