Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
48.
Decyzja Nr 41/MON z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej Orkiestry Wojskowej w Toruniu
Minister Obrony Narodowej 2018.04.24
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.04.24 13:21
Treść aktu: