Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
48.
Decyzja Nr 41/MON z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret 2. Inowrocławskiego Pułku Inżynieryjnego im. gen. Jakuba Jasińskiego
Minister Obrony Narodowej 2013.02.14
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.02.14 13:04
Treść aktu: