Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
48.
Decyzja Nr 40/MON z dnia 20 marca 2019 r. uchylająca decyzję w sprawie wprowadzenia do użytku „Norm należności naliczeniowego sprzętu sportowego i obiektów sportowych oraz zasad gospodarowania sprzętem sportowym w resorcie obrony narodowej”
Minister Obrony Narodowej 2019.03.21
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.03.21 11:28
Treść aktu: