Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
48.
Decyzja Nr 39/MON z dnia 14 marca 2020 r. w sprawie użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do pomocy oddziałom Straży Granicznej
Minister Obrony Narodowej 2020.03.14
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.03.14 17:04
Treść aktu: