Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
48.
Decyzja Nr 28/MON z dnia 12 lutego 2014 r. zmieniająca decyzje w sprawie zasad udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówień, których przedmiotem jest uzbrojenie lub sprzęt wojskowy
Minister Obrony Narodowej 2014.02.13
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.02.13 12:26
Treść aktu: