Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
47.
Decyzja Nr 51/MON z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, przyjęcia nazwy wyróżniającej nazwy i nadania imienia patrona 3. Brygadzie Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2017.03.01
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2017.03.01 12:41
Treść aktu: