Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
47.
Decyzja Nr 48/Mon z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej 3. Kresowego Dywizjonu Przeciwlotniczego 4. Zielenigórskiego Pułku Przeciwlotniczego im. gen. dyw. Stefana Roweckiego "Grota"
Minister Obrony Narodowej 2015.02.18
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.02.18 11:54
Treść aktu: