Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
47.
Decyzja Nr 41/MON z dnia 23 marca 2022 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2022
Minister Obrony Narodowej 2022.03.24
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2022.03.24 10:46
Treść aktu: