Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
47.
DECYZJA Nr 39/MON z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej Ośrodka Szkolenia Wysokościowo-Ratowniczego i Spadochronowego
Minister Obrony Narodowej 2018.04.24
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.04.24 13:19
Treść aktu: