Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
47.
Decyzja Nr 38/MON z dnia 11 marca 2020 r. zmieniająca decyzję w sprawie porozumień zawieranych ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki dotyczących obrotu sprzętem lub technologiami wojskowymi
Minister Obrony Narodowej 2020.03.13
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.03.13 08:15
Treść aktu: