Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
47.
Decyzja Nr 33/MON z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej Polskiego Zespołu Łącznikowego przy Sojuszniczym Dowództwie Sił Powietrznych Ramstein
Minister Obrony Narodowej 2012.02.23
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.02.23 11:36
Treść aktu: