Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
47.
Decyzja Nr 27/MON z dnia 12 lutego 2014 r. zmieniająca decyzję w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych
Minister Obrony Narodowej 2014.02.13
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.02.13 12:24
Treść aktu: