Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
469.
Decyzja Nr 409/MON z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniająca decyzję w sprawie prowadzenia działalności kontrolnej w dowództwach, jednostkach i komponentach zadaniowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej zdeklarowanych do struktur wojskowych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oraz Unii Europejskiej i realizowanej w ramach ich systemów kontroli
Minister Obrony Narodowej 2012.12.31
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.12.31 11:53
Treść aktu: