Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
467.
Decyzja Nr 407/MON w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret 32. Wieliszewskiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej im. gen. dyw. Gustawa Konstantego Orlicz-Dreszera
Minister Obrony Narodowej 2012.12.31
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.12.31 11:43
Treść aktu: