Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
466.
Decyzja Nr 406/MON z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej 8. Kołobrzeskiego Batalionu Saperów Marynarki Wojennej
Minister Obrony Narodowej 2012.12.31
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.12.31 11:03
Treść aktu: