Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
464.
Decyzja Nr 404/MON z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji przez 38. Dywizjon Zabezpieczenia Obrony Powietrznej
Minister Obrony Narodowej 2012.12.31
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.12.31 10:57
Treść aktu: