Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
463.
Decyzja Nr 402/MON z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie działalności Wojskowej Służby Kurierskiej Rzeczypospolitej Polskiej
Minister Obrony Narodowej 2012.12.31
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.12.31 10:56
Treść aktu: