Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
46.
Decyzja Nr 50/MON z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, przyjęcia nazwy wyróżniającej i nadania imienia patrona oraz ustanowienia Święta i wprowadzenia odznaki pamiątkowej 2. Brygady Obrony Terytorialnej
Minister Obrony Narodowej 2017.03.01
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2017.03.01 12:37
Treść aktu: