Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
46.
Decyzja Nr 40/MON z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie koordynacji, planowania i realizacji badań naukowych w resorcie obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2022.03.23
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2022.03.23 11:02
Treść aktu: