Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
46.
Decyzja Nr 38/MON z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2019.03.15
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.03.15 12:36
Treść aktu: