Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
46.
Decyzja Nr 37/MON z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie norm zbiorczych oraz normatywów umundurowania i wyekwipowania w czasie pokoju oraz mobilizacji i wojny
Minister Obrony Narodowej 2020.03.12
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.03.12 11:42
Treść aktu: