Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
46.
Decyzja Nr 26/MON z dnia 12 lutego 2014 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego "Wytycznych w sprawie ochrony wojskowych nieruchomości zabytkowych"
Minister Obrony Narodowej 2014.02.13
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.02.13 12:22
Treść aktu: