Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
457.
Decyzja Nr 400/MON z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wdrożenia w lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej "Systemu zapewnienia jakości w lotnictwie"
Minister Obrony Narodowej 2012.12.27
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.12.27 10:24
Treść aktu: