Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
456.
Decyzja Nr 399/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia do użytku w resorcie obrony narodowej „Przepisów o działalności służby żywnościowej DD/4.21.1”
Minister Obrony Narodowej 2012.12.20
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.12.20 10:50
Treść aktu: