Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
454.
Decyzja Nr 398/MON z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wykupu uprawnień dla żolnierzy i pracowników resortu obrony narodowej do przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w 2013 r.
Minister Obrony Narodowej 2012.12.19
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.12.19 09:49
Treść aktu: