Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
452.
Decyzja Nr 378/MON z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia do użytku w lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej "Instrukcji organizacji lotów w lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej"(IOL-2012)
Minister Obrony Narodowej 2012.12.19
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.12.19 09:43
Treść aktu: