Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
450.
Decyzja Nr 394/MON z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia wykazu stanowisk, na których przysługują samochody funkcyjne o określonej formie dysponowania lub ryczałt miesięczny
Minister Obrony Narodowej 2012.12.13
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.12.13 11:03
Treść aktu: