Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
45.
Decyzja Nr 49/MON z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, przyjęcia wyróżniającej nazwy i nadania imienia patrona 1. Brygadzie Obrony Terytorialnej
Minister Obrony Narodowej 2017.03.01
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2017.03.01 12:34
Treść aktu: