Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
45.
Decyzja Nr 39/MON z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej 12. Wolińskiego Dywizjonu Trałowców
Minister Obrony Narodowej 2022.03.22
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2022.03.22 14:48
Treść aktu: