Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
45.
Decyzja Nr 37/MON z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej 1. Batalionu Dowodzenia i Zabezpieczenia Ziemi Świeckiej
Minister Obrony Narodowej 2018.04.24
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.04.24 12:01
Treść aktu: