Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
45.
Decyzja Nr 37/MON z dnia 15 marca 2019 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2019
Minister Obrony Narodowej 2019.03.15
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.03.15 12:23
Treść aktu: