Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
449.
Decyzja Nr 393/MON z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniająca decyzje w sprawie blokowania wydatków budżetowych w 2012 r.
Minister Obrony Narodowej 2012.12.13
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.12.13 10:53
Treść aktu: