Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
448.
Decyzja Nr 395/MON z dnia 12 grudnia 2012 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2012
Minister Obrony Narodowej 2012.12.13
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.12.13 09:42
Treść aktu: