Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
447.
Decyzja Nr 392/MON z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie uruchomienia IV transzy środków na zapomogi dla żolnierzy zawodowych
Minister Obrony Narodowej 2012.12.13
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.12.13 09:41
Treść aktu: