Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
444.
Decyzja Nr 389/MON z dnia 6 grudnia 2012 r. zmieniająca decyzję w sprawie zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2012.12.07
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.12.07 12:27
Treść aktu: