Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
443.
Decyzja Nr 388/MON z dnia 6 grudnia 20102 r. zmieniająca decyzję budżetową na2012 r.
Minister Obrony Narodowej 2012.12.07
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.12.07 11:49
Treść aktu: