Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
442.
Decyzja Nr 377/MON z dnia 29 listopada 2012 r. zmieniająca decyzję w sprawie blokowania wydatków budżetowych w 2012 r.
Minister Obrony Narodowej 2012.11.30
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.11.30 12:35
Treść aktu: