Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
44.
Decyzja Nr 47/MON z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniająca decyzje w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planow rzeczowych
Minister Obrony Narodowej 2017.02.23
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2017.02.23 11:37
Treść aktu: