Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
44.
Decyzja Nr 40/MON z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej Mobilnej Jednostki Dowodzenia Operacjami Powietrznymi
Minister Obrony Narodowej 2018.04.23
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.04.23 15:35
Treść aktu: