Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
44.
Decyzja Nr 37/MON z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie nadania patrona 3. Regionalnej Bazie Logistycznej
Minister Obrony Narodowej 2013.02.14
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.02.14 12:56
Treść aktu: