Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
44.
Decyzja Nr 35/MON z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie wysokości kosztów ponoszonych przez resort obrony narodowej w związku z wykorzystaniem przez wojska obce udostępnionych im poligonów wojskowych w 2020 r.
Minister Obrony Narodowej 2020.03.09
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.03.09 14:44
Treść aktu: