Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
44.
Decyzja Nr 30/MON z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego
Minister Obrony Narodowej 2012.02.16
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.02.16 11:23
Treść aktu: