Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
44.
Decyzja Nr 25/MON z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia do użytku "Wytycznych do przeprowadzenia Przeglądu Potrzeb dla Zdolności Operacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Minister Obrony Narodowej 2014.02.07
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.02.07 12:33
Treść aktu: