Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
437.
Decyzja Nr 358/MON z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej Szefostwa Służby Hydrometeorologicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Minister Obrony Narodowej 2012.11.28
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.11.28 08:34
Treść aktu: