Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
432.
Decyzja Nr 374/MON z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie powolania Interdyscyplinarnego Zespołu Zadaniowego do spraw opracowania strategii osiągnięcia zdolności w zakresie zintegrowanej (warstwowej) obrony powietrznej (przeciwlotniczej i przeciwrakietowej) Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Minister Obrony Narodowej 2012.11.21
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.11.21 12:51
Treść aktu: