Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
431.
Decyzja Nr 372/MON z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie koordynacji prac w resorcie obrony narodowej w zakresie wielonarodowych inicjatyw rozwoju zdolności obronnych "Smart Defence" i "Pooling and Sharing"
Minister Obrony Narodowej 2012.11.21
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.11.21 12:49
Treść aktu: