Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
43.
Decyzja Nr 75/MON z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej 24. Polowej Technicznej Bazy Wojsk Łączności
Minister Obrony Narodowej 2016.04.06
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2016.04.06 11:14
Treść aktu: