Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
43.
Decyzja Nr 36/MON z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie uruchomienia I transzy środków na zapomogi dla żołnierzy zawodowych
Minister Obrony Narodowej 2019.03.11
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.03.11 09:35
Treść aktu: